Menu
Władze Spółki
Pracownicy Spółki
Akty Prawne
Pliki do pobrania
Stawki i opłaty
Wyniki Badań Wody
Nabór na wolne stanowiska pracy
O projekcie
Galeria


Szanowni Państwo

Na niniejszych stronach internetowych zamieszczamy najistotniejsze informacje o naszej firmie - Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. powstała poprzez zawarcie umowy Spółki 10 października 2005 roku, przez Wójtów Gmin z Sulikowa, Platerówki i Zgorzelca. Każda Gmina wniosła udział założycielski w kwocie 17 tys. złotych. Wraz z utworzeniem Spółki, Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą w składzie: Krzysztof Skomorowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Beata Soczyńska - członek Rady Nadzorczej, Edward Olszański - członek Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki "SUPLAZ" Sp. z o.o. w osobie: Krzysztof Lipko - Prezes Zarządu. Zarząd poprowadził dalszą procedurę rejestracyjną, w której Spółka otrzymała numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych: REGON 020227142, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000248490, oraz uzyskała numer identyfikacji podatkowej: NIP 6151943263. Działalność operacyjną opartą na użyczonym majątku wodociągowym, Spółka podjęła w dniu 1 lipca 2006 roku, przejmując w tym zakresie część pracowników odpowiedzialnych za dostawę wody z Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Z poważaniem
   Zarząd oraz pracownicy
   Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" Sp. z o.o.
Awarie


Awarie wodociągowe: 502 334 034
Pogotowie kanalizacyjne: 601 161 702