Witamy na stronie SUPLAZ

MIĘDZYGMINNEJ SPÓŁKI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Szanowni Państwo

Na niniejszych stronach internetowych zamieszczamy najistotniejsze informacje o naszej firmie - Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. powstała poprzez zawarcie umowy Spółki 10 października 2005 roku, przez Wójtów Gmin z Sulikowa, Platerówki i Zgorzelca. Każda Gmina wniosła udział założycielski w kwocie 17 tys. złotych. Wraz z utworzeniem Spółki, Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą w składzie: Krzysztof Skomorowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sebastian Małańczuk - członek Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki "SUPLAZ" Sp. z o.o. w osobie: Krzysztof Lipko - Prezes Zarządu. Zarząd poprowadził dalszą procedurę rejestracyjną, w której Spółka otrzymała numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych: REGON 020227142, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000248490, oraz uzyskała numer identyfikacji podatkowej: NIP 6151943263. Działalność operacyjną opartą na użyczonym majątku wodociągowym, Spółka podjęła w dniu 1 lipca 2006 roku, przejmując w tym zakresie częśćników odpowiedzialnych za dostawę wody z Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Z poważaniem
Zarząd oraz pracownicy
Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


KOMUNIKAT SPÓŁKI SUPLAZ

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej ,,SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie podjął decyzję o czasowym ograniczeniu wizyt interesantów i klientów w biurach Spółki Suplaz. Wszelkie sprawy wymagającego pilnego załatwienia prosimy zgłaszać telefonicznie na numer 75 72 10 722 lub internetowo na adres suplaz@sulikow.pl.


UWAGA ZMIANA STAWEK

Od 01 września 2019r. zmieniają się stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. Szczegóły w załączniku Plik PDF


AWARIE / USTERKI / PRACE PLANOWANE


AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

MSWK ,,SUPLAZ " Sp. z o.o. informuje, iż na skutek awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Studniska Dolne, Studniska Dolne Kolonia. Woda dla mieszkańców będzie dostarczana cysternami. Za utrudnienia przepraszamy.


KOMUNIKAT

MSWK ,,SUPLAZ” Sp. z o.o. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje zadanie pn. ,,Przeciwdziałanie deficytowi wody na terenie Gminy Sulików” w ramach Programu Priorytetowego Przeciwdziałanie deficytowi wody na obszarach objętych suszą w 2015 r. W ramach zadania wykonana została regeneracja studni głębinowej 1z na ujęciu wody w Mikułowej oraz zakupione zostały 3 przyczepki-cysterny do transportu wody pitnej. Całkowity koszt netto i koszt kwalifikowany realizacji zadania wynosi 73 500,00 zł, przy czym pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu 43 800,00 zł, dotacja z Funduszu 29 200,00.Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/

WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o., są:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, w składzie:
Krzysztof Halicki - Wójt Gminy Platerówka,
Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików,
Piotr Machaj - Wójt Gminy Zgorzelec.


RADA NADZORCZA, w składzie:
Bożena Pawłowicz - Przewodniczący,
Sebastian Małańczuk - Członek Rady,
Krzysztof Skomorowski - Członek Rady,


ZARZĄD, w składzie:
Mariola Podanowska - Prezes Zarządu.
Anna Fryc - Prokurent.

PRACOWNICY SPÓŁKI

Pracownikami Spółki SUPLAZ Sp. z o.o. są:

Mariola Podanowska – Prezes Zarządu – 1 etat,
Anna Maria Fryc – Prokurent, Główny księgowy - 1 etat,
Aneta Pyszcz – Specjalista ds. rozliczeń - 1 etat,
Sylwia Marczyk- Specjalista ds. rozliczeń - 1 etat,
Anna Więckowska - specjalista ds. technicznych, 1 etat,
Stanisław Łoknicki - Konserwator wodociągów - 1 etat,
Tomasz Okupski - Konserwator wodociagów - 1 etat,
Jan Pająk - Brygadzista oczyszczalni ścieków - 1 etat,
Rafał Skrabek – Inkasent - 1 etat,
Tadeusz Sadowski - konserwator sieci kanalizacyjnej - 1 etat,
Maciej Opoka - konserwator wodociągów 1 etat,
Mariusz Lebda - kierowca - operator - 1 etat,
Rafał Kaczor - konserwator sieci kanalizacyjnej - 1 etat

AKTY PRAWNE

PDFRegulamin zbiorowego zaopatrenia w wodę i odprowadzania ścieków.
PDFRegulamin Zarządu SUPLAZ Sp. z o.o.
PDFRegulamin Rady Nadzorczej SUPLAZ Sp. z o.o.
PDFRegulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 30 000 Euro.


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W TEJ CHWILI NIE PROWADZONE SĄ NABORY NA WOLNE STANOWISKO PRACY


PRZETARGI


Ogłoszenie o zamówieniu- Obsługa rachunku bieżącego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 300 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 200 000,00 zł na okres 60 miesięcy.


SIWZ

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o wyborze


Wykonanie sieci tłocznej w miejscowości Tylice od przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 253/43


Wykonanie sieci tłoczonej - wymagane załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty


Regeneracja studni głębinowej 1z na ujęciu wody w Mikułowej, gmina Sulików


Zapytanie ofertowe dot. regeneracji studni głębinowej - wymagane załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - unieważnienie

Zawiadomienie o wyborze oferty - nr 2


Zakup i dostawa 3 przyczepek- cystern do transportu wody pitnej


Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy 3 przyczepek- cystern do transportu wody pitnej - wymagane załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty

WYNIKI BADAŃ WODY

WAŻNE LINKI

Program Infrastruktura i Środowisko
http://pois.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
http://fos.wroc.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://mrr.gov.pl, http://funduszspojnosci.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://mos.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
http://wfosigw.wroclaw.pl

PLIKI DO POBRANIA

Stawki i opłaty


GMINA SULIKÓW

Mieszkaniec za 1m³ zapłaci:
Woda - 4,89 zł netto + 8% VAT
Ścieki - 8,95 zł netto + 8% VAT

Pozostali odbiorcy za 1m³ zapłacą:
Woda - 5,81 zł netto + 8% VAT
Ścieki - 23,70 zł netto + 8% VAT

Ceny wody i ścieków obowiązujące od dnia 13.07.2020

GMINA PLATERÓWKA

Mieszkaniec za 1m³ zapłaci:
woda - 2,14 zł netto + 8% VAT
ścieki - 7,96 zł netto + 8% VAT

Pozostali odbiorcy za 1m³ zapłacą:
woda - 6,26 zł netto + 8% VAT
ścieki - 23,70 zł netto + 8% VAT

Ceny wody i ścieków obowiązujące od dnia 21.08.2020 do dnia 20.08.2021

GMINA ZGORZELEC

Mieszkaniec za 1m³ zapłaci:
Woda - 5,40 zł netto + 8% VAT
Ścieki - 6,01 zł netto + 8% VAT

Pozostali odbiorcy za 1m³ zapłacą:
Woda - 5,40 zł netto + 8% VAT
Ścieki - 17,80 zł netto + 8% VAT

Ceny wody i ścieków obowiązujące od dnia 13.07.2020


SUPLAZ Sp. z o.o. informuje, że można dokonywać wpłat za pobór wody oraz innych opłat na konto Spółki w Łużyckim Banku Spółdzielczym o. Sulików, nr konta: 18 8392 0004 0002 9030 2000 0010. Nic nie stoi na przeszkodzie aby telefonicznie podać stan licznika i uzyskać informację o wysokości oplaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

PDFCennik pozostałych usług

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Międzygminna Spółka Wodno-kanalizacyjna
SUPLAZ Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 7A (I piętro - budynek GOPS)
59-975 Sulików
Tel./Fax: 75 7210 722

Godziny otwarcia:
Pon.- Pt.: 7:30 - 15:30

Awarie wodociągowe: 502 334 034
Opróżnianie zbiorników: 603 705 285
Pogotowie kanalizacyjne: 601 161 702
Łużycki B.S. Sulików: 18 8392 0004 0002 9030 2000 0010
NIP: 615 194 3263
REGON: 020227142
KRS: 0000248490
Email: suplaz@sulikow.pl
SUPLAZ SUPLAZ SUPLAZ

© Copyright 2018 - Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o.